Hotline: 077 470 1089 (8h - 12h, 13h30 - 17h30)
Thông báo của tôi

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT

Mô tả công việcQuản lý tích hợp và triển khai Lark Suite trên hạ tầng CNTT của tổ chức.Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi người dùng gặp vấn đề với Lark Suite, bao gồm...

CHÁNH VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Mô tả công việc1. Mô tả chung- Chánh văn phòng có nhiệm vụ điều hành, vận hành, giám sát, điều phối, hỗ trợ mọi hoạt động của văn phòng, hoạt động chuyên môn của các...

Trưởng phòng nhân sự - HR Manager

Trưởng phòng nhân sự - HR Manager

Mô tả công việc:Trưởng phòng Nhân sự (hay HR Manager)  có nhiệm vụ thiết kế, xây dựng và triển khai kế hoạch nhân sự tổng thể của  BIT Group, kiểm soát các số liệu, báo cáo...