Hotline: 077 470 1089 (8h - 12h, 13h30 - 17h30)
Thông báo của tôi

XÂY DỰNG

SALEPAGES CHUYÊN NGHIỆP

Landing page (trang đích) là một trang web độc lập hoặc một phần của trang web chính được tạo ra với mục tiêu cụ thể: chuyển đổi người truy cập thành khách hàng hoặc thực hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như điền vào biểu mẫu, đăng ký, mua sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc tham gia chiến dịch tiếp thị khác.

Landing page thường có cấu trúc đơn giản, chứa thông tin tập trung vào mục tiêu cụ thể và thường được liên kết với các chiến dịch quảng cáo trực tiếp. Nó thường không có menu hoặc các phần trang web khác để tránh làm lạc hướng người truy cập và tập trung vào việc thúc đẩy hành động mong muốn.


6 LỢI ÍCH QUAN TRỌNG CỦA 1 LANDINGPAGE