Hotline: 077 470 1089 (8h - 12h, 13h30 - 17h30)
Thông báo của tôi

XÂY DỰNG

GOOGLE MY BUSINESS

Google My Business (GMB) là một dịch vụ trực tuyến miễn phí của Google dành cho các doanh nghiệp và tổ chức. Nó cho phép các doanh nghiệp tạo và quản lý thông tin của họ trên các sản phẩm và dịch vụ của Google, chẳng hạn như tìm kiếm Google và Google Maps. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng hiển thị trực tuyến của họ, giới thiệu thông tin cơ bản cho khách hàng, và tương tác với họ qua các đánh giá và đánh giá của khách hàng.

Google My Business là một công cụ quan trọng để nâng cao hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho khách hàng tiềm năng và tạo mối quan hệ với họ. Nó cũng giúp cải thiện khả năng xuất hiện của bạn trên kết quả tìm kiếm cục bộ và định vị GPS.

6 LỢI ÍCH NHẬN ĐƯỢC
KHI BẠN CÓ GOOGLE MY BUSINESS